Condicions generals d'ús i política de privacitat

Identificació de l'empresa

La informació que conté aquesta pàgina web oficial fa referència a Seguros Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros (d’ara endavant, Seguros Bilbao), amb NIF A-48.001.648 i domicili social al paseo del Puerto, 20, 48992, Neguri, Getxo, Biscaia, inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia, en el tom 267, foli 150, full BI-229.

Les pàgines que conté aquest web oficial tenen per objecte facilitar que el públic conegui en general Seguros Bilbao, les activitats que fa i els serveis que presta. Seguros Bilbao es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació que conté la pàgina web o de la seva configuració i presentació.

La informació completa relativa a la regulació sobre la protecció de les dades personals es troba publicada a aquest mateix lloc web oficial, concretament en l'apartat específic Política de Privacitat situat al costat d'aquest Avís Legal.

L'accés als continguts generals d'aquest lloc web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix una subscripció o registre previs. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i la millora del sistema.

Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, l'operativa relativa als apartats d'accés restringit està sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen aquestes condicions generals. Aquestes condicions particulars es recolliran en el contracte d'accés a cada servei, que es lliura al client abans d'activar-lo. S'informa l'usuari que, en polsar els enllaços (links) que el dirigeixin a webs de terceres empreses, deixa de navegar a la pàgina web de Seguros Bilbao, cosa que exonera Seguros Bilbao de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici derivat de contractar serveis o productes de les terceres empreses o de la informació que li puguin proporcionar. L'usuari deixa de navegar a la pàgina web de Seguros Bilbao quan al web enllaçat no aparegui la marca Seguros Bilbao i l'adreça o nom del domini no contingui la denominació Seguros Bilbao.

En navegar en aquesta pàgina web oficial, l'usuari exonera Seguros Bilbao en els casos següents:

  1. Per ús indegut: En accedir a aquesta pàgina web, s'accepta que Seguros Bilbao no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici derivats de l'ús indegut de la informació que conté aquest web, o de l'accés indegut a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.
  2. Per continguts de tercers: El lloc web pot contenir enllaços d'hipertext redirigits cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquest lloc web oficial. Seguros Bilbao no respondrà ni garantirà, de cap manera, la inexactitud, insuficiència o falta d'autenticitat de la informació que subministren aquests tercers, ja sigui qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: Seguros Bilbao no és responsable: (i) dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, internet, etc.), motivades per causes alienes a Seguros Bilbao, (ii) de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, (ii) de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de Seguros Bilbao. Així mateix, s'exonera Seguros Bilbao de cap responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que l'usuari en què l'usuari pugui incórrer com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que proporciona Seguros Bilbao, sempre que procedeixi de fonts alienes.

El copyright del material que conté aquesta pàgina web és propietat de Seguros Bilbao, llevat del que pertany a les seves empreses col·laboradores amb les quals hagi signat el contracte corresponent. L'accés gratuït als continguts generals d'aquesta pàgina web no implica altres drets o llicència reproduir-los o distribuir-los sense l'autorització expressa de Seguros Bilbao. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte, així com altres elements integradors d'aquest web, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, i els tractats internacionals pertinents. La reproducció, distribució, manipulació o fragmentació no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats, o de les bases de dades, ja sigui de forma total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin d'acord amb la legislació. En el cas dels dissenys o gràfics que apareguin en aquesta pàgina web i que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de Seguros Bilbao, també són aplicables aquestes condicions i el mateix règim de protecció, excepte amb el consentiment exprés i per escrit d'aquestes empreses o entitats.

Seguros Bilbao es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 d'aquesta llei, s'informa que les dades identificatives completes de Seguros Bilbao es detallen al primer apartat d'aquest avís legal, “Identificació de l'empresa”.

Respecte al nom de domini www.segurosbilbao.com, s'ha inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia en el full de la societat. Per posar-se en contacte amb Seguros Bilbao, la pàgina web posa a disposició dels usuaris diversos canals de contacte.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 13,10 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

Per a qüestions litigioses derivades de l'existència, l'accés, l'ús o el contingut d'aquestes condicions generals, tant l'usuari com Seguros Bilbao, amb renúncia expressa a qualsevol altre privilegi que pugui correspondre en aquest cas, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Getxo.