El testament online. Què inclou?

• Atenció personalitzada i assessorament via web o per telèfon per part d'un advocat col·legiat expert en successions.
• L'elaboració dels documents sol·licitats per part de l'advocat expert en successions i l'enviament dels dits documents a la notaria:
- Testament hereditari i llegats.
- Testament vital (document de voluntats anticipades o d'instruccions prèvies).
- Testament solidari a favor d'ONG.

• Firma dels documents davant notari. (En el cas de les persones malaltes o dependents sense mobilitat, el notari anirà al domicili, l'hospital o la residència sense cost de desplaçament).
- Lliurament d'una còpia de l'escriptura firmada al client.
- Inscripció al Registre General d'Actes de Darrera Voluntat o al Registre d'Instruccions Prèvies, segons que correspongui.